söndag 12 juli 2009

Att byta lakan

10 dygn. Annosjka flyttar ungarna

När man skall byta lakan i bolådan gäller det att vara snabb. Det brukar fungera bäst om jag först lägger ut det rena lakanet vid sidan om bolådan och sen flyttar alla tre ungarna dit. Då hoppar Annosjka genast ur bolådan. Då gäller det att snabbt ta bort det gamla lakanet, ta det nya inklusive ungarna innan Annosjka har hunnit dit och vika lakanet runt dynan slätt och fint. Oftast hinner jag inte utan Annosjka försöker flytta tillbaka ungarna innan jag är klar, men till slut brukar jag ju få till det ändå…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar